Myśląc o wieczności. 25 października 2014

W niedzielę 26 października nasza wspólnota parafialna będzie miała okazję zetknąć się z Apostolstwem Dobrej Śmierci. Osoby zainteresowane tym ruchem modlitewnym mogą samodzielnie poszukać szerszej informacji i kontaktu z moderatorami na stronie Apostolstwa.

W uroczystość Wszystkich Świętych Msza Święta o 8.30 w kościele parafialnym, o 9.00 w Chomętowie i o 10.30 w Święciechowie. Natomiast o 13.00 Msza Święta w intencji o dar świętości na Cmentarzu Komunalnym w Drawnie. Serdecznie zapraszamy do czynnego udziału.

We Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych w naszej parafii Msze Święte według zwyczajnego niedzielnego porządku. O godzinie 15.00 na drawieńskim cmentarzu modlitwy za zmarłych w formie tradycyjnej modlitewnej procesji. Serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy.

Owoce Dnia Papieskiego. 18 października 2014

Informujemy, że tegoroczna zbiórka pieniężna na fundusz stypendialny Dzieła Nowego Tysiąclecia przyniosła 1692 złote. Wszystkim zaangażowanym oraz wszystkim darczyńcom serdecznie dziękujemy za wsparcie.

W czwartek, 16 października w sali Drawieńskiego Ośrodka Kultury odbyła się trzecia edycja Festiwalu Piosenki Papieskiej. Obszerną relację z tego wydarzenia wraz z efektami prac jury można znaleźć na stronie Ośrodka.

Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim Organizatorom, sponsorom i osobom zaangażowanym w przeprowadzenie tego przedsięwzięcia. Szczególne podziękowanie za ogrom prac organizacyjnych dla załogi DOK-u z panią Dyrektor Anną Hińcza-Gnysińską, a zwłaszcza dla pani Elżbiety Bacztub.

Przygotowanie do sakramentów. 8 września 2014

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w przygotowaniach do przyjęcia sakramentów: Pierwszej Komunii Świętej i bierzmowania.

Podstawą przygotowania do pełnego uczestnictwa w Eucharystii w naszej archidiecezji są "Normy porządkujące zasady przygotowania i przeżywania Pierwszej Komunii Świętej" ustalone przez Księdza Arcybiskupa Metropolitę. Zainteresowani mogą się z nimi zapoznać pod tym adresem.

Te rodziny, które pragną zgłosić swoje dziecko do udziału w przygotowaniach, mogą w wybranym przez siebie terminie zaprosić księdza proboszcza na półgodzinną rozmowę w swoim domu.
Możliwe do wybrania daty spotkań w rodzinach zainteresowani znajdą w tym miejscu.

Zakładamy, że owocem takiego spotkania będzie podpisanie przez rodziców dziecka deklaracji wzięcia udziału w przygotowaniach. Proponowany tekst takiej deklaracji zainteresowani znajdą w tym miejscu.
.
.