Przygotowanie do sakramentów. 8 września 2014

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w przygotowaniach do przyjęcia sakramentów: Pierwszej Komunii Świętej i bierzmowania.

Podstawą przygotowania do pełnego uczestnictwa w Eucharystii w naszej archidiecezji są "Normy porządkujące zasady przygotowania i przeżywania Pierwszej Komunii Świętej" ustalone przez Księdza Arcybiskupa Metropolitę. Zainteresowani mogą się z nimi zapoznać pod tym adresem.

Te rodziny, które pragną zgłosić swoje dziecko do udziału w przygotowaniach, mogą w wybranym przez siebie terminie zaprosić księdza proboszcza na półgodzinną rozmowę w swoim domu.
Możliwe do wybrania daty spotkań w rodzinach zainteresowani znajdą w tym miejscu.

Zakładamy, że owocem takiego spotkania będzie podpisanie przez rodziców dziecka deklaracji wzięcia udziału w przygotowaniach. Proponowany tekst takiej deklaracji zainteresowani znajdą w tym miejscu.
.
.